Kontakty


Uživatelská podpora a správce LMS

Řeší technické problémy, nastavení a oprávnění uživatelů, může pomoci s prací v LMS.

Metodik distančního vzdělávání

Pomáhá autorům s metodickou oblastí při tvorbě opor, tzn. konzultuje strukturu opor a užití prvků obsahu.

Metodický hodnotitel DSO

Vypracovává metodický posudek pro certifikaci DSO, je proškolen a pověřen Oddělením dalšího vzdělávání na UP.

Metodik hodnocení DSO

Spravuje a řídí proces certifikace.