Odborné hodnocení DSO


Vítejte v části týkající se odborného posudku kvality distanční studijní opory. Kontrola kvality DSO pro účely schválení studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení (RVH) je prováděna kontinuálně v celém procesu, posudek pro účely certifikace DSO provádí odborný recenzent z příslušného nebo příbuzného vědního oboru, určený vedoucím pracoviště, které garantuje předmět. Níže jsou uvedené podrobnosti k hodnocení odborného posudku v závislosti na požadovaném typu (pro účely schválení studijního programu RVH či Certifikaci DSO).Zvolte prosím typ posudku:
Odborný posudek pro RVHKontrolu kvality obsahu distančních studijních opor provádí garant studijního programu, vědecká rada fakulty či UP, případně příslušný člen RVH. Připomínky ke kvalitě odborné oblasti DSO jsou řešeny v rámci hodnotící/kontrolní dokumentace k danému studijnímu programu.