Metodické hodnocení DSO


Vítejte v části týkající se metodického posudku kvality distanční studijní opory. Posudek provádí zaměstnanci oprávnění ODV k metodickému posuzování DSO, zpravidla metodici distančního vzdělávání. Níže jsou uvedena kritéria hodnocení metodického posudku v závislosti na požadovaném typu, tzn. pro účely schválení studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení (RVH) či Certifikaci DSO.Zvolte prosím typ posudku:
Hodnocení distanční studijní opory - metodický
posudek pro RVH


Sledované znaky kritéria ?
Vhodné užití průvodce studiem v text. či multim. formě.
Jasné a konkrétní vymezení podmínek pro úspěšné absolvování studia.
Rozčlenění obsahu do přiměřených kroků s ohledem na cílovou skupinu studentů.
Přítomnost námětů pro samostatnou práci.
Přiměřenost způsobu (respektive přítomnost nástrojů) hodnocení dosažených dílčích výsledků (průběžné – závěrečné).Možné hodnoty znaků kritérií
Prakticky není Neúplné Dostatečné Optimální

Vyhovující DSO musí mít všechny znaky kritérií ohodnoceny alespoň jako dostatečné.